Wettelijke verplichtingen

Voorheen was het de regelgeving vanuit de Arbeidsinspectie dat poorten in goede staat van onderhoud moesten verkeren. Onderhoud en reparaties mochten uitsluitend verricht worden door terzake kundige personen. Daarbij dienden de voorschriften van de fabrikant en/of leverancier in acht te worden genomen.

Inmiddels valt onderhoud en inspectie onder de Machinerichtlijn 98/73/EG (Europese wetgeving).

De wetgeving verplicht de werkgever o.a. in het kader van veiligheid van hun personeel:
De onderhoudsvoorschriften op de arbeidsmiddelen, zoals bepaald door de fabrikant, na te leven. Mogelijke gebreken, die de veiligheid en gezondheid van werknemers in het gedrang kunnen brengen, onmiddellijk te corrigeren. De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle arbeidsmiddelen tijdens de gehele levendsduur regelmatig en door een gekwalificeerd bedrijf worden onderhouden zodat deze steeds voldoen aan de vereisten die door de fabrikant zijn vastgesteld.

Door jaarlijks uw poort door ons te laten inspecteren op gebreken en de poort te laten onderhouden conform de regels van de fabrikant voldoet u aan deze richtlijnen.

 

 

 

 

Garagepoorten | Maxam Poorten | garagepoort | garage poort | garagepoorten | garage poorten | poort | poorten | garagepoorten | garagepoort | sectionale poort |

Sectionale poorten | Sectionale poort | Sectionaal poort | Sectionaal poorten | Sectionaalpoorten | Sectionaalpoort | Kantel poort | Kantel poorten | Kantel poorten | Kantel Poort | Hout poort | Houten poort | Goedkoopste garage poort | Goedkoopste garage poorten | Garagepoorten prijzen | Garagepoorten prijzen | Elektrische garagepoort |

Automatishe garagepoort | Industrie poorten |